Политика за поверителност на Classic Estates

Декларация за поверителност

Последно осъвременяване: 06.07.2020 г.

Тази Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате Услугата и Ви информира за Вашите права за поверителност и за това как Ви защитава законът.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате с събирането и използването на информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е с главни букви, имат значения, дефинирани при следните условия. Следните определения имат същото значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Определения

За целите на настоящата Политика за поверителност:

Събиране и използване на Вашите лични данни

Типове данни, събрани

Лични данни

Докато използвате нашата услуга, ние можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка с Вас или за идентифициране на Вас. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

Данни за използването

Данни за използването се събират автоматично, когато използвате Услугата.

Данните за използването може да включват информация, като например адреса на Интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, която посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата чрез или чрез мобилно устройство, Ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което използвате, Уникалния ИД на Вашето мобилно устройство, IP адреса на Вашето мобилно устройство, Вашата мобилна операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Също така може да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.

Проследяване на технологии и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата услуга.

Можете да инструктирате Браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате Бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки остават на вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато преминете офлайн, докато Сесийните бисквитки се изтриват веднага след като затворите вашия уеб браузър. Научете повече за бисквитките: Всичко за бисквитките.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни Бисквитки за целите, посочени по-долу:

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и вашите възможности за избор относно бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела „Бисквитки“ на нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

Може да споделяме вашата лична информация в следните ситуации:

Съхранение на Вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни само за толкова време, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако сме задължени да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Компанията ще запази и Данни за използване за целите на вътрешния анализ. Данните за използването обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на Нашата Услуга, или ние сме правно задължени да запазим тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в офисите на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработването. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена на компютри, разположени извън вашата юрисдикция, извън вашата държава, провинция, държава или друга юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези, които сте компетентни.

Вашето съгласие за тази Политика за поверителност, последвано от Вашето подаване на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

Компанията ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се осъществи никакво предаване на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Вашите лични данни

Бизнес сделки

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще Ви предоставим известие, преди вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат обект на друга Политика за поверителност.

Правоприлагащите

При определени обстоятелства, от Компанията може да се изисква да разкрие Личните Ви данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или правителствена агенция).

Други правни изисквания

Дружеството може да разкрие Личните Ви данни с добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

Сигурност на личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой начин на предаване по интернет или методът на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Права за поверителност на CCPA (не продавайте моята лична информация)

Според КПСП, наред с други права, потребителите в Калифорния имат право:

Да поискате от бизнес, който събира лични данни на потребител, да разкрие категориите и конкретните лични данни, които бизнесът е събрал за потребителите.

Поискайте от даден бизнес да изтрие всички лични данни за потребителя, които е събрал даден бизнес.

Да поискат от предприятие, което продава лични данни на потребител, а не да продава личните данни на потребителя.

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.

Gdpr права за защита на данните

Бихме искали да се уверим, че сте напълно запознати с всички Ваши права за защита на данните. Всеки потребител има право на:

Право на достъп – Имате право да поискате копия от личните ви данни. Може да Ви начислим малка такса за тази услуга.

Право на коригиране – Имате право да поискате да коригираме всяка информация, която смятате, че е неточна. Също така имате право да поискате да попълним информацията, която смятате, че е непълна.

Право на изтриване – Имате право да поискате да изтрием личните Ви данни при определени условия.

Право да ограничите обработването – Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни при определени условия.

Право на възражение срещу обработването – Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни при определени условия.

Право на преносимост на данните – Имате право да поискате да прехвърлим данните, които сме събрали, на друга организация или директно към Вас, при определени условия.

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.

Съветваме Ви да преглеждате периодично тази Декларация за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Декларация за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Вашите права за поверителност в Калифорния (законът „Shine the Light“ на Калифорния)

Съгласно Член 1798 от Гражданския кодекс на Калифорния (Законът за блясък на Калифорниите), жителите на Калифорния, които имат установени бизнес отношения с нас, могат да искат информация веднъж годишно за споделяне на личните им данни с трети страни за целите на директния маркетинг на трети страни.

Ако искате да поискате повече информация по закона Заснеманено Light California, и ако сте жител на Калифорния, Можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Калифорнийски права за поверителност за непълнолетни потребители (California Business and Professions Code section 22581)

В раздел 22581 на Калифорнийския кодекс на бизнеса и професиите, на жителите на Калифорния под 18 години, които са регистрирани потребители на онлайн сайтове, услуги или приложения, да поискат и получат премахване на съдържание или информация, които са публикували публично.

За да поискате премахване на тези данни, и ако сте жител на Калифорния, Можете да се свържете с нас чрез информацията за контакт, посочена по-долу, и да включите имейл адреса, свързан с Вашия акаунт.

Имайте предвид, че Вашето искане не гарантира пълно или цялостно премахване на съдържание или информация, публикувани онлайн, и че законът не може да позволява или да изисква премахване при определени обстоятелства.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, Ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно Ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол над и не поемаме отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Ние можем да актуализираме периодично нашата Политика за поверителност. Ще Ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или видимо известие на нашата услуга, преди промяната да започне да действа и да актуализира датата „Последно актуализирана“ в началото на настоящата Политика за поверителност.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

×

Hello!

Click on our representativ below to chat on WhatsApp

× Имате Въпроси? Поговорете с нас.